Фирма ТОП ДИАГНОСТИКА ООД
се състои от два отдела:
Търговско – Маркетингов и Сервизен отдел.

РЪКОВОДЕН СЪСТАВ:
 

Д-р Любомир Момчилов
УПРАВИТЕЛ
Специалност Медицина, МУ-София
Momchilov@topdia.eu

Бранимира Момчилова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Магистър Финанси,  УНСС-София
Tzvetkova@topdia.eu

 


Инж.Иван Мирджев
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
Магистър Медицинска Електроника, ТУ-София
application@topdia.eu

Антоанета Владова
Ръководител отдел Обществени поръчки
info@topdia.eu


Васил Ангелов
Ръководител отдел Логистика
Бакалавър Маркетинг , Датски Колеж-София
angelov@topdia.eu

 


Инж.Николай Гергов
Сервизен Мениджър
Бакалавър Електронна Техника, ТУ-София
service@topdia.eu


Инж.Александър Димитров
Сервизен отдел
Магистър Електронно Инжинерство, ТУ-София
dimitrov@topdia.eu