Фирма ТОП ДИАГНОСТИКА ООД
се състои от два отдела:
Търговско – Маркетингов и Сервизен отдел.

РЪКОВОДЕН СЪСТАВ:
 

Д-р Любомир Момчилов
УПРАВИТЕЛ
Специалност Медицина, МУ-София
Momchilov@topdia.eu

Бранимира Момчилова
УПРАВИТЕЛ
Магистър Финанси,  УНСС-София
Tzvetkova@topdia.eu

 

________________________________________________________________________________________