Фирма ТОП ДИАГНОСТИКА ООД
се състои от два отдела:
Търговско – Маркетингов и Сервизен отдел.

РЪКОВОДЕН СЪСТАВ:
 

Д-р Любомир Момчилов
УПРАВИТЕЛ
Специалност Медицина, МУ-София
Momchilov@topdia.eu

Бранимира Момчилова
УПРАВИТЕЛ
Магистър Финанси,  УНСС-София
Tzvetkova@topdia.eu

 

________________________________________________________________________________________


Инж.Иван Мирджев
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
Магистър Медицинска Електроника, ТУ-София
application@topdia.eu

Валери Врабчев
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
Магистър Икономика, УНСС-София
support@topdia.eu

Антоанета Владова
Ръководител отдел "Обществени поръчки"
Маркенинг, реклама и бизнес комуникация, УНСС-София
info@topdia.eu

Даниела Раева
Специалист "Маркетинг и продажби"
Магистър Международни отношения, Huron University, UK
admin@topdia.eu


Васил Ангелов
Ръководител отдел "Логистика"
Бакалавър Маркетинг, Датски Колеж-София
angelov@topdia.eu

________________________________________________________________________________________


Инж.Николай Гергов
Сервизен Мениджър
Бакалавър Електронна Техника, ТУ-София
service@topdia.eu


Инж.Александър Димитров
Ръководител Сервизен отдел
Магистър Електронно Инжинерство, ТУ-София
dimitrov@topdia.eu