Фирма ТОП ДИАГНОСТИКА ООД
се състои от два отдела:
Търговско – Маркетингов и Сервизен отдел.

РЪКОВОДЕН СЪСТАВ:


Бранимира Момчилова
УПРАВИТЕЛ
Магистър Финанси,  УНСС-София
Tzvetkova@topdia.eu

Д-р Любомир Момчилов
УПРАВИТЕЛ
Специалност Медицина, МУ-София
Momchilov@topdia.eu

 

 

________________________________________________________________________________________