EN

Фирма ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД е една от първите фирми дистрибутори за in-vitro диагностични продукти, специализирана основно в областите : Коагулация, Кръвно-газов анализ, Имунология, Хематология, Биохимия и Accute Care. 

Фирма ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД основана през 1992 г.  като представител за България на фирма Roche Diagnostics. Основен предмет на дейност е  първоначално въвеждане на българския пазар на продуктите на фирмата, с която задача се справя успешно.

В течение на дейността си ТОП-ДИАГНОСТИКА става ексклузивен дистрибутор за България на водещи световни производители: OLYMPUS DIAGNOSTICA GmbH,  INSTRUMENTATION LABORATORY /USA/, DIAGON Kft., SPINREACT , ERBA LA CHEMA, DPC /USA/, MEDICON, MACCURA  и други водещи фирми.

В своята дългогодишна, история фирма ТОП-ДИАГНОСТИКА, има инсталирани над 1100 напълно автоматизирани клинично – лабораторни системи в България. 

Двата отдела на фирмата ( Customer Support & Service support ) работят чрез хармоонизиране на своите дейности, фокусирайки се върху една основна цел – да се задоволят напълно изискванията на нашите клиенти в следните аспекти:

       -    Доставка на висококачествени лабораторни анализатори и реактиви

  - Гаранционно и след гаранционно поддържане на апаратурата и подпомагане на лабораторните специалисти в тяхната ежедневна дейност;

ТОП ДИАГНОСТИКА ООД е първата фирма сертифицирана за качество по ISO:9001:2008 в областта на in-vitro диагностичната дейност.