Сервизен отдел                                                                                                                                                                   EN

 

ТОП ДИАГНОСТИКА ООД има изградена и функционираща система за управление на качеството. Системата е сертифицирана от независима одиторска организация SGS Bulgaria Ltd. Сервизната дейност е част от обхвата на системата за управление на качеството. Пакетът сервизни услуги, които предлагаме включва:

►   Гаранционно сервизно обслужване 12 месеца или повече;

►  След-гаранционен сервиз при подписване на абонаментен договор или единични поръчки за сервиз, опция на клиента;

►  Профилактика и ремонт на предлаганите продукти на територията на цялата страна;

►   Комплексна поддръжка на клинико-лабораторно оборудване с време за реакция при възникване на проблем по избор на клиента;

►   Оригинални резервни части, модули и компоненти;

Технически консултации и експертни решения от висококвалифициран инженерно-технически персонал, обучен и сертифициран от производителите на лабораторното оборудване. В сервизният отдел на фирмата работят  едни от най-опитнитите  специалисти в областта на подръжката на клинично-лабораторна техника в България.

24h HOTLINE:

02 / 958 24 28
0888 612 660
факс: 02 / 958 65 02
e-mail: service@topdia.eu