WfG IL new logo
Diagon
Spinreact
logoErba
medicon-logo
FLmedical
EKF logo
MRC_logo156x50
logo other products
Screen Shot 2020-11-04 at 16.50.22
Бърз високочуствителен Антигенен тест за Covid-19
Flu A i B
Комбиниран високочуствителен бърз антигенен тест за COVID-19 SARS-CoV-2 + Influenza A + Influenza B
Maccura
Бърз високочуствителен тест за диагностика на IgM/IgG антитела срещу SARS-CoV-2
10682535149618
Пулсоксиметри
PCR
Coronavirus Detection PCR Method
GemPremier5000
Gem5000
Кръвно-газов анализ
Hemochron and Cuvettes-NewFaceplate and IL Logo - Hero 11.8.17
Hemochron Response
Хемостаза
Gem4000_C
GEM 4000
Кръвно-газов анализ
IL product line_C
IL product line
Реактиви и консумативи
DS2_C
DS 2
Имунология
Taurus_D
Ilab Taurus
Клинична Химия
Inova_C
Inova
Автоимунни тестове
Biokit_C
Biokit
Имунология и Специфични тестове
Hematology Reag_C
Реактиви
Хематология
Control Mater_C
Контролни материали
Хематология
Molecular Diagn_C
Молекулярна диагностика
Комбинирани тестове
Allergy_C
Тестове за алергии
Безболезнени повърхностно-кожни
D-cell 5 Dif_C
D-cell 5 diff
Хематология
Drugi producti_D
Други Продукти
Биохимия/ Коагулация
Reagents _C
Биохимични реактиви
Биохимия
CYE_C
СУЕ
Ускорена утайка Ery
Micropipettes_C
Микропипети
Автоматични
Rapid test _C
Бързи Тестове
Широка гама
Drug tests_C
Наркотични тестове
Широка гама
Blood Grouping _C
Кръвни Групи
A, B, AB, 0 и Антитела
Drigu produkti_C
Други Продукти
Апарати
eu_flag_1
Оперативна програма иновации и конкурентноспособност
Laura_C
Laura
Полуавтоматичен уринен анализ
XL 200_C
XL 200
Автоматичен уринен анализ
Strips_C
Уринни ленти
Уринен анализ
Microbio_C
Микробиология
Хранителни среди и апарати
Other_C
Други продукти
Разнообразни решения
Medicon AU_C
Биохимични реактиви за апарати OLYMPUS
Биохимия
Medicon_C
Програми за AU серията
Специализирани
EDTA_
EDTA
Хематология
Clot Acta
Clot activator
Имунология/ Биохимия
Sod Cit_
Sodium citrate
Коагулация
Lit Hep_
Lithium Heparin
Биохимия
Serum gran_
Serum separator- granules
Биохимия
Pot Fluor_
Potassium Fluoride
Биохимия
igli_
Игли
Вземане на проби
Epruvetki_
Епруветки
Широка гама
drugi_
Други Продукти
Всичко останало
Lactate Scout_C
Lactate scout
Лактат и Глюкоза
Stat Site M_C
Stat-site M
Определяне на Хемоглобин
Centrofuges_C
Центрофуги
За всяка лаборатория
Destolator_C
Дестилатори
Би-дестилирана вода
Furna_C
Сушилни
Подсушаване
Incubator_C
Инкубатори
Инкубация
Olympus_C
Olympus
За всяка лаборатория
Bio Porto_C
Bio Porto
Бъбречна Функционалност
Responce Biomedical_C
Response Biomedical
Кардио маркери
HMM_C
HMM
Определяне на Кръвна Захар
Abaxis_C
SARS-CoV-2 IgM/IgG
Портативна Биохимия