Drugi producti_D

Още много разнообразни
реактиви, консумативи и апарати
разработени и усъвършенствани
с внимание към Вашата работа!

Портативни апаратчета    

Ветеринарни портативни апаратчета    

Реактиви   

  

Коагулация