Microbio_C

Densi-LA-meter II
Стандартизация на приготовяне
на микробиална суспензия

 Точност на измерване. Минимално количество на образеца: само 2мл
 Проектирано за измервания в тръбички с диаметър 15 – 18.5 мм.
 Два режима на калибровка

Пълната гама на Erba Lachema