CYE_C

SPINSED 4 – прецизен отчет
за ускорена утайка на еритроцити

Разнообразни настройки;
Pезултати: Westergen mm/30’;mm/1ч;mm/2ч.
Температурна корекция по Manley.