ACL 7000_C

ПРАГМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Напълно автоматизирана
селективна система с методи:
хронометричен; хромогенен; имунологичен

 Автоматично пипетиране на калибрационна
плазма, контролни плазми, проби и реактиви
 Автоматично разреждане на
пробите и калибраторите.
 Автоматичен температурен контрол
 
 PT плюс Fibrinogen – 170 т /час
 APTT – 100 т /час
 И още:
 Фактори на кръвосъсирване
    Имунологични
    Специфични тестове