ACL Elite Pro_D

Сензор за ниво
PT-Fib – 175/час
APTT – 125/час
Pотор с 20 позиции. 240 кювети на борда
Роботизирана система за автоматична смяна кювети
Оптична система, осигуряваща голям обхват на тестовете
Отчитане на нефелометрия (660 nm) и абсорбция (405 nm)
„touch-screen” екран