il-hemostasis-acltop-family-50-series_0

Коагулация на най-високо ниво!
Диагностика без граници

 За лаборатории с непрекъснат 24 – часов
 режим – 7 дни в седмицата
 Непрекъснато продължително зареждане с проби

Спецификация на апаратите е посочена в брошурите по-долу.