ACL TOP 500_C

Коагулационна
Диагностика без граници

 За лаборатории с непрекъснат 24 – часов
 режим – 7 дни в седмицата
 PT – 240 т/час
 APTT – 180 т/час
 Непрекъснато продължително зареждане с проби