PCR

Най-общо, PCR тестът се състои от вземане на проба от горната част на гърлото, която се изследва за наличие на генетичен материал на вируса, причиняващ COVID-19. Тестът включва създаване на много копия на този генетичен материал, за да може да се докаже коронавирусна инфекция.

 

Как се тълкуват резултатите? PCR тестът е положителен, когато машината “засече” флуоресценция (светене). Това означава, че коронавирусният ген присъства в пробата. От друга страна, PCR тестът е отрицателен, когато машината не успее да “засече” флуоресценция. В пробата не е имало коронавирусна РНК, следователно генът не се е копирал.

PCR тестът остава един от най-точните методи за доказване на инфекция с COVID-19.