D-cell 60_C

Малък, но надежден !
Бърз и точен автоматичен
хематологичен анализатор.