Diazyme_C

АДА – Проверете количеството му!
Наличен ли е имунодефицит,
или ще ви насочи някои редки
патологични състояния.

Подробна информация

 

 

 

 

 


Резултатите от изследването с този продукт не са диагностично определящи.
Свържете се със специалист, за да определи Вашето състояние!