DS2_C

Напълно автоматизиран
microplate -имунологичен
анализатор от INOVA !