GEM_3000_C

Новият стандарт
в кръвно – газовият анализ.
Ефективен непрекъснат анализ на
качеството в реално време.
Функционира автоматично без намесата на човек.

 pH
 Метаболити
 Кръвно Газов Анализ
 Хематокрит
 Електролити