GemPremier5000

Най-революционния и напредничев Кръвно-Газов анализатор в цял свят !

С невероятната функция за премахме на съсираци от проби.

Без необходими външни контроли.
Просто натиснете "GO" и получете
автоматизирани, бързи и качествени
резултати за :
             Включително:

  •  pH            
  • CO – Оксиметрия
  •  Метаболити        
  •  Кръвно Газов Анализ    
  • Урея
  •  Хематокрит        
  • Общ Билирубин
  • Електролити       
  • Кретинин