Hemochron and Cuvettes-NewFaceplate and IL Logo - Hero 11.8.17

 В продължение на 30 години HEMOCHRON  е стандарт за извършване на Activated Clotting Time (ACT) в пълна кръв.

ACT e тест, който традиционно се използва за мониторинг на употребата на хепарин по време на сърдечносъдова хирургия. В допълнение към ACT, Hemochron може да изпълнява различни тестове за коагулация като PT и APTT. Използва от 1-6 ml кръв. Показва резултата в секунди.

Предимства :

  • Тестван и доказан лидер в измерване на ACT
  • Възможност да бъде опставен в операционна, спешно отделение, кардиология, кардиохирургия и др.
  • Извършва периодична EQC
  • Отчита резултат до 5 минути
  • Използва проби от пълна кръв
  • Не изисква сервизна поддръжка