IL product line_C

За Вас !
Висококачествени реактиви
за рутинни и специфични изследвания.
Опитайте това, което използват най-добрите ! 

Биохимия :

Acid Phosphatase
Albumin
ALP new
ALP
ALT new
ALT liq
ALT
AST new
AST liq
AST
Amylase
Bili D
Bili T
Ca
CK
CK MB
Cholesterol
Cholinesterase
Creatinine
Creatinine Enz.
GGT new
GGT
Glucose Hex
Glucose Hex
Glucose Oxi
HDL-C
Iron
LDH-P
LDL
Lipase
Mg
Mg
Phosphorus
TIBS
Total Protein
Triglycerides
Uric Acid liq.
Uric Acid
Urea nitro
UREA