Ilab 300+_C

Бързина 360 т/час с ISE

Практичност и качество
Лесен за работа
Икономичен
Безопасност за оператора
Специализирани тестове
Нисък разход вода