Ilab 650_B

МОЩЕН / ГЪВКАВ / БЕЗАВАРИЕН

800 проби на час с ISE модул. WINDOWS XP
платформа, 96 реактиви на борда + ISE. Възможно
е програмирането на 100 теста. 75 от позициите
му са проектирани за работа с баркодирани проби,
STAT, контроли, калибратори веднъж поставени,
оставете ILab да се погрижи за тях