Inova_C

Световният лидер в
диагностицирането на
автоимунни заболявания !

CIA-, ELISA-, IFA-, ENA-
методи за полуколичествено
определяне на антитела

Вижте продукти >>