Laura Smart_C

Уринният аналиатор с най-голяма
работоспособност за размерите си !
С 240 уринни теста в час,
Той е по-бърз от самите Вас!