XL 200_C

LAURA XL C – Comfort Automatic Urine Analyser

 Измерителен принцип базиран на рефлективна фотометрия: детектиране – CCD камера.
 Автоматично хомогенозиране и дозиране на проби

LAURA XL S – Automatic Analyser of Urine Sediment

 Измерителен принцип базиран на автоматично микроскопиране
 Индентифициране базирано на принципа на неутрална мрежи / networks
 Определени елементи: WBS, RBC, SQE, NSQE, CAST,CRY, BACT,YST, MUC, SPRM
 Концентрация на елементи на дъното на кювета без цетрофугиране
 Голям измерващ капацитет (60 проби на час)