БългарскиEnglish

Автоимунни тестове QUANTA LITE, фирма производител: INOVA Diagnostics, Inc., WERFEN GROUP

Reagents QUANTA Lite

Антифосфолипиден синдром/Antiphospholipid Syndrome (APS)

Автоимунно чернодробно заболяване/Autoimmune Liver Disease

Цьолиакия/Celiac Disease

Болест на съединителната тъкан/Connective Tissue Disease (CTD)

Възпалителна болест на червата/Inflammatory Bowel Disease (IBD)

Ревматоиден артрит/Rheumatoid Arthritis (RA)

Васкулит/Vasculitis

Reagents QUANTA Lite

Антифосфолипиден синдром/Antiphospholipid Syndrome (APS)

QUANTA Lite® ß2GP1 IgA 

QUANTA Lite® ß2GP1 IgA 

QUANTA Lite® ß2GP1 IgG

QUANTA Lite® ß2GP1 IgG

QUANTA Lite® ß2GP1 IgM

QUANTA Lite® ß2GP1 IgM

QUANTA Lite® ß2GP1 Screen

QUANTA Lite® ACA IgG III

QUANTA Lite® ACA IgG III

QUANTA Lite® ACA IgM III

QUANTA Lite® ACA IgM III

QUANTA Lite® ACA IgA III

QUANTA Lite® ACA IgA III

QUANTA Lite® ACA Screen III

QUANTA Lite® aPS/PT IgG

QUANTA Lite® aPS/PT IgM

Автоимунно чернодробно заболяване/Autoimmune Liver Disease

QUANTA Lite® Actin IgG

QUANTA Lite® Actin IgG

QUANTA Lite® gp210

QUANTA Lite® LKM-1

QUANTA Lite® M2 EP (MIT3)

QUANTA Lite® M2 EP (MIT3) Bulk Pack

QUANTA Lite® PBC Screen IgG/IgA

QUANTA Lite® SLA

QUANTA Lite® sp100

Цьолиакия/Celiac Disease

QUANTA Lite® Celiac DGP Screen

QUANTA Lite® F-Actin IgA

QUANTA Lite® Gliadin IgA

QUANTA Lite® Gliadin IgA II (DGP)

QUANTA Lite® Gliadin IgA II (DGP) Bulk Pack

QUANTA Lite® Gliadin IgG

QUANTA Lite® Gliadin IgG II (DGP)

QUANTA Lite® Gliadin IgG II (DGP) Bulk Pack

QUANTA Lite® h-tTG IgA

QUANTA Lite® h-tTG IgA Bulk Pack

QUANTA Lite® h-tTG IgG

QUANTA Lite® h-tTG/DGP Screen

QUANTA Lite® R h-tTG IgA

QUANTA Lite® R h-tTG IgA Bulk Pack

QUANTA Lite® R h-tTG IgG

QUANTA Lite® R h-tTG IgG Bulk Pack

Болест на съединителната тъкан/Connective Tissue Disease (CTD)

QUANTA Lite® ANA

QUANTA Lite® Anti-C1q*

QUANTA Lite® C1q CIC

QUANTA Lite® Centromere (CENP-A & CENP-B)

QUANTA Lite® Chromatin

QUANTA Lite® dsDNA

QUANTA Lite® dsDNA SC

QUANTA Lite® ENA 5

QUANTA Lite® ENA 6

QUANTA Lite® HA dsDNA

QUANTA Lite® Histone

QUANTA Lite® HMGCR*

QUANTA Lite® Jo-1

QUANTA Lite® Ribosome P

QUANTA Lite® RNA Pol III

QUANTA Lite® RNP

QUANTA Lite® Scl-70

QUANTA Lite® Sm

QUANTA Lite® SS-A

QUANTA Lite® SS-A 52

QUANTA Lite® SS-B

Възпалителна болест на червата/Inflammatory Bowel Disease (IBD)

Fecal Extraction Device

QUANTA Lite® ASCA (S. cerevisiae) IgG

QUANTA Lite® H. pylori IgA

QUANTA Lite® H. pylori IgG

QUANTA Lite® ASCA (S. cerevisiae) IgA

QUANTA Lite® Calprotectin Extended Range

QUANTA Lite® GPA (Gastric Parietal Cell Antibody)

QUANTA Lite® Intrinsic Factor

QUANTA Lite® CCP3 IgG

QUANTA Lite® CCP3 IgG Bulk Pack

QUANTA Lite® CCP3.1 IgG/IgA

QUANTA Lite® CCP3.1 IgG/IgA Bulk Pack

QUANTA Lite® RF IgG

QUANTA Lite® RF IgM

QUANTA Lite® RF IgA

Васкулит/Vasculitis

QUANTA Lite® GBM

QUANTA Lite® GBM

QUANTA Lite® MPO IgGQUANTA Lite® MPO SC

QUANTA Lite® MPO SC

QUANTA Lite® PR-3

QUANTA Lite® PR3 SC

QUANTA Lite® PR3 SC

 

 

Запитване