БългарскиEnglish

Автоматичен анализатор за СО-оксиметрия Avoximeter 4000, производител: INSTRUMENTATION LABORATORY (USA)

Брошура Avoximeter 4000 BG

Портативният Avoximeter 4000 осигурява бърза, точна оценка на истинското състояние на оксигенация на пациента до леглото му. Независимо дали се използва в спешното отделение или съдебните токсикологични лаборатории за оценка на токсичността на въглеродния моноксид, в неонаталното отделение за интензивни грижи за потвърждаване наличието на метемоглобин в резултат на терапията с азотен оксид или други приложения за интензивно лечение, устройството Avoximeter 4000 предлага по-обширна и цялостна оценка, за да даде възможност за вземане на важни решения и налагане на лечение в рамките на няколко секунди.

Патентованата модерна оптика дава точни измервания на:

  • Оксихемоглобин (O2Hb)
  • Деоксихемоглобин (HHb)
  • Метемоглобин (MetHb)
  • Карбоксихемоглобин (COHb)
  • Общ хемоглобин (tHb)
  • Съдържание на кислород (O2Ct)
  • Насищане в проценти (SO2)
  • Капацитет за пренос на кислород (O2Cap)

Резултатите се изобразяват за по-малко от десет секунди.

Запитване