БългарскиEnglish

Автоматичен имунологичен анализатор MACCURA i 800, производител: Maccura Biotechnology Co.

Брошура i800

  • Вграден компютър със сензорен екран
  • STAT функция
  • Производимост: 200 теста/час
  • Време за първия резултат: 14 минути
  • Много широк обхват от изследвания: туморни маркери, полови хормони, хормони на щитовидната жлеза, сърдечни маркери, ревматоиден артрит и други
  • Реактиви: 20 позиции с охладително отделение
  • Проби: 50 позиции
  • Работи със серум, кръвна плазма, пълна кръв и урина

Автоматичният хемилуминсцентен анализатор Maccura i 800 е изключително компактен и подходящ за малки и средни лаборатории. Използва акридиниев естер за директна хемилуминсцетна реакция. Основните предимства са бързина, надеждност и много широк обхват на изследвани заболявания.

Тест меню:

Инфекциозни заболявания HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, HIV Ag/Ab, anti-TP, anti-HCV, anti-HAV IgM, anti-HBc IgM, HBV PreS1, anti-HDV IgM, anti-HDV IgG, anti-HDV IgM, anti-HEV IgG
Гликометаболизъм  C-Peptide, Insulin
Туморни маркери AFP, CEA, CA125, CA15-3, CA19-9, t-PSA, f-PSA, NSE, CYFRA21-1, SCC, CA50, pro-GRP, CA242, CA72-4, HE4
Полови хормони LH, FSH, PRL, Prog, β-HCG, E2, Tes, AMH, 17-OH Prog, DHEA-SO4; Hgh
Алергии IgE
Функция на щитовидната жлеза TSH, FT4, TT4,FT3, TT3, anti-TPO, anti-TG, TRAb, Tg, Calcitonin
Хипертония ALD, Renin, Corti, ACTH, Angio-2
Диабет IAA, GADA, ICA, IA-2A
Сърдечни маркери CK-MB, cTnl, Myo, NT-Pro BNP, D-dimer, BNP, hs-cTnl, GDF-15, hs-cTnT, hs-CRP
Ревматоиден артрит anti-CCP, RF
Костен метаболизъм 25-OH VD, iPTH
Xепатит AMA-M2, LKM, sp100, SLA
Пренатален скрининг AFP, uE3, Free β-HCG, PAPP-A
Анемия Ferr, FA, VB12
Възпаление PCT, IL-6
Други  TOXO IgG, TOXO IgM, Rubella IgG, Rubella IgM, CMV IgG, CMV IgM, HSV 2 IgG, HSV 1/2 IgG, HSV 1/2 IgM

Запитване