БългарскиEnglish

Автоматичен уринен анализатор LAURA XL, производител: ERBA LACHEMA

Брошура LAURA XL EN

Характеристики за утайката:

  • Ясни и контрастни изображения на действителния образ на елементите симулиращи визуална микроскопия
  • Концентрация на елементите на дъното на кюветата без необходимост от центрофугиране
  • Автоматично разпознаване на елементи, базирано на прецизен изкуствен интелект

Химични характеристики:

  • Точност на тест лентите благодарение на прецизно дефиниран образец аплициран към реагентната зона, както и технологията Colour Matrix Definition
  • Икономична работа, използвайки единствено тест ленти като консуматив
  • Уникална зашита против влага на лентите

Запитване