БългарскиEnglish

Коагулационен апарат CoagVET

Характеристики на системата:

 • Скрининг PT тест за професионален потребител
 • Вземане на кръв от устната лигавица

Системни елементи:

 • Coag VET POC инструмент
 • Специализирана пипета за прецизно вземане на проби и дозиране на реагенти
 • Измервателна кювета
 • Флакон с разредител
 • Контрол на качеството

Хардуерна спецификация на Coag VET:

 • Един закален и покрит мерителен канал
 • Цветен сензорен екран с течни кристали
 • Компютърни комуникационни портове за надграждане на софтуер и трансфер на данни DC захранване или работа на батерия

Спецификация на софтуера Coag VET:

 • Иновативен потребителски интерфейс, предназначен за ветеринарно приложение QC функция
 • Повече от 1000 капацитет за съхранение на данни
 • Свързаност с лабораторни информационни системи

Запитване