БългарскиEnglish

Тромбоеластометрична система Rotem Sigma, производител: WERFEN

Брошура ROTEM SIGMA BG

Доказаната ROTEM тромбеластометрична технология осигурява преглед на състоянието на коагулацията в рамките на 10 минути ROTEM sigma измерва кинетичните промени в еластичноста на съсирека от проби в пълна кръв. Чрез измерване на параметрите на състоянието на съсиреците се предлага количествена и качествена оценка. Изчерпателен набор от анализи позволява диференциална диагноза. Анализът се извършва до леглото на болния и предоставя съществена информация за хиперфибринолиза, дилутационна коагулопатия, субституция на фибриноген, фактори на кръвосъсирване и/или, както и контрол на дозата на хепарин или протамин.

Запитване