БългарскиEnglish

Коагулационен анализатор ACL TOP 750 CTS, производител: INSTRUMENTATION LABORATORY (USA)

Иновативно тестване на хемостазата, автоматизация и управление на качеството за лаборатории с висок обем на работа 

Каталог ACL TOP 50 Series 

  •  За лаборатории с непрекъснат 24 – часов режим, 7 дни в седмицата
  • Непрекъснато продължително зареждане с проби

Максимална скорост, продуктивност и леснота – сега с автоматизирани предварително проверки на пробата за конкретния тест. 

Представяйки най-високо ниво на изпълнение за възможно най-добри резултати, системата ACL TOP 750 CTS е идеална за всяка лабораторна среда с висок обем на работа. Всяка система ACL TOP 750 CTS  максимизира леснотата, скоростта и продуктивността, като издига автоматизацията на тестването и качеството до най-високо ниво. Сега и с автоматизирани, предварителни проверки на пробата и иновативно, автоматизирано управление на качеството, системата ACL TOP 750 CTS минимизира риска от грешки и повишава ефикасността за по-добра грижа за пациента.

Запитване