БългарскиEnglish

Коагулационен анализатор ACL TOP 350 CTS, производител: INSTRUMENTATION LABORATORY (USA)

Каталог ACL TOP 50 Series

Коагулация на най-високо ниво!
Диагностика без граници!

 •  За лаборатории с непрекъснат 24 – часов режим, 7 дни в седмицата
 • Непрекъснато продължително зареждане с проби
 • Високо автоматизиран коагулационен анализатор;
 • Анализаторът има вградени над 50 теста и възможност за вграждане на допълнителни тестове.Примери за вградени тестове са PT, APTT, FIBC, D-Dimer, FACTORS, DOAC(RIVAROXABAN, APIXABAN, DABIGATRAN) , TT и много други.
 • Незабавно, автоматично засичане на MicroClot(съсирек) в пробата;
 • Автоматична проверка преди всяка проба на съотвените показатели : Lipеmia, Bilirubin, Hemoglobin;
 • Автоматична проверка на ниво на пробата;
 • Възможност за работа с отворени и затворени епруветки;
 • Скорост и производителност – 110 PT/час(110 проби) или 110 PT плюс APTT/час(55 проби); 800 кювети, 40 проби и 26 реактива;
 • Реактивите имат висок срок на годност и устойчивост след отваряне;
 • Има собствена охладителна система за реактиви;
 • STAT проби в реално време;
 • Лесна и бърза поддръжка;
 • Пълно проследяване на състоянието на болестта чрез подробното си меню от автоматизирани HemosIL® Тестове.

Производител фирма Instrumentation Laboratory, USA

Спецификация на апаратите е посочена в брошурите по-горе.

Запитване