БългарскиEnglish

Система за управление на данни QUANTA Link, производител: Inova Diagnostics, Inc., WERFEN

СИСТЕМИ QUANTA Link®

Централизирана интелигентна мрежа QUANTA Link е мощна, лесна за използване система за управление на работния процес,
която ви дава незабавен контрол върху цялата ви обработка на автоимунни IFA, EIA и хемилуминесцентни проби.
Намалява времето за работа.

  • Безпроблемно интегрира инструментите с Вашата лабораторна информационна система (LIS);
  • Ефективно контролира работния процес на инструмента;
  • Ефективно управлява поръчките за тестове и резултатите;
  • Оптимизира контрола на качеството на анализа;
 

Брошура QUANTA Link

QUANTA Link е мощна, лесна за използване система за управление на данни, която консолидира информация от инструментите на Inova Diagnostics.

QUANTA Link свързва много инструменти с различна локация благодарение само на интернет.

Системата за управление на данни QUANTA Link е проектирана да централизира процесите на управление на работния процес,
обмен на данни и интерпретация във Вашата автоимунна лаборатория.
Той работи със системите на Werfen,
за да рационализира комуникациите и да създаде среда без хартия, повишавайки ефективността на вашата лаборатория.
Техниците оценяват колко лесен е QUANTA Link за използване и навигиране с минимално обучение.
Улеснява взаимодействието между Вашата лаборатория и здравните специалисти, с опция за изпращане на IFA изображения до клиницистите.

 
 

Запитване