БългарскиEnglish

Високопроизводителен анализатор QUANTA-Lyser 3000 за обработка на EIA и IFA, производител: Inova Diagnostics, Inc., WERFEN

 • Гарантира проследимостта на реагентите и пациентите, за да гарантира целостта на резултатите;

• Високопроизводителна обработка с капацитет от 240 проби и 4 независими сонди;

• Освобождава ценно време на персонала чрез минимизиране на интервенциите;

• Премахва накрайниците за еднократна употреба за значително по-ниски оперативни разходи;

ХАРАКТЕРИСТИКА:

• Побира до 240 първични проби за обработка на голям обем;

• Автоматизирана 2D баркод камера улавя идентичността на реагента на Inova, номера на партидата и срока на годност;

• Камерата автоматично сканира NOVA Lite IFA слайд баркодове;

• Средства за монтиране на пипети за защита на обработените клетки;

• Слайдовете не изискват покривно стъкло, когато се интерпретират с NOVA View;

• 5-плъзгащ се носещ капак минимизира излагането на околната светлина и изпарението;

• Носач за 5 слайда с отворена основа може да се прехвърли директно в NOVA View, за да се намали индивидуалното боравене със слайдове;

Брошура QUANTA Lyser 3000

СИСТЕМИ QUANTA-Lyser® 3000

QUANTA-Lyser 3000 е EIA/IFA с висока пропускателна способност, който Ви дава възможност да завършите работата си по-бързо с по-малко време за работа. Това се равнява на максимална ефективност с повишена производителност, като същевременно се запазва проследимостта на реагентите и пациентите, за да се гарантира целостта на резултатите.

  • Пълна проследимост, всеки път.
  • Положителната идентификация на пациента гарантира целостта на резултатите.
  • Четири независими миещи се сонди. Подобрява времето за изпълнение.
  • Миещите се сонди премахват нуждата от накрайници за еднократна употреба.
  • Капацитетът на 240 проби намалява времето за зареждане. Предметните стъкла могат да се прехвърлят директно в NOVA View – не е необходимо покривно стъкло.

Реагенти NOVA Lite/ Reagents NOVA Lite:

Common Components

Anti AB Neutralising Reagent*

Coverslips

Mounting Medium

PBS Concentrate II (40x)

Urea Buffer*

Demonstration Slides

Primate Distal Esophagus Demonstration Slide

IFA Antibody Controls

ANA PCNA Pattern Control

cANCA Positive Control

dsDNA Positive Control

Gastric Parietal Cell (GPA) Pattern Control

Glomerular Basement Membrane Pattern Control

Hu ANNA-1 Positive Control*

IFA System Negative Control

Mitochondrial (AMA) Pattern Control

NOVA Lite® Atypical ANCA Positive Control

NOVA Lite® Endomysial (Celiac) Positive Control

NOVA Lite® pANCA Positive Control

Pancreatic Islet Cell Positive Control*

Skin (Pemphigus) Positive Control

Smooth Muscle (ASMA) Pattern Control

Titratable ANA Pattern Control

YO Purkinje Cell Positive Control*

IFA Conjugates

FITC IgA Conjugate no EB

FITC IgA Conjugate with Evan’s Blue

FITC IgG (H+L) Conjugate no EB

FITC IgG Conjugate EB

FITC IgG Conjugate no EB

FITC IgG Conjugate Primate Absorbed EB

FITC IgGAM Conjugate no EB

IFA Slide Kits

NOVA Lite ® HEp-2 ANA Kit with DAPI

NOVA Lite® DAPI dsDNA Crithidia Luciliae Kit

NOVA Lite® ANA KSL Mouse Kidney/Stomach/Liver

NOVA Lite® ANA Plus Mouse Kidney & Stomach

NOVA Lite® ANCA (Ethanol Fixed) Classic Formulation

NOVA Lite® ANCA (Ethanol Fixed) New Formulation

NOVA Lite® ANCA (Ethanol Fixed) With DAPI

NOVA Lite® ANCA (Formalin Fixed Human Neutrophil) Kit

NOVA Lite® ANCA (Formalin Fixed) With DAPI

NOVA Lite® DAPI ANA Kit

NOVA Lite® DAPI ANCA (Ethanol) Kit

NOVA Lite® DAPI ANCA (Formalin) Kit

NOVA Lite® DAPI EMA Kit

NOVA Lite® dsDNA Crithidia luciliae

NOVA Lite® dsDNA Crithidia Luciliae Kit with DAPI

NOVA Lite® HEp-2 IgG (FC Specific)

NOVA Lite® HEp-2 Select*

NOVA Lite® IgG F-Actin*

NOVA Lite® Monkey Esophagus (IgA Conjugate Only)

NOVA Lite® Monkey Esophagus (IgG and IgA Conjugates)

NOVA Lite® Rat Liver, Kidney, Stomach

IFA Substrate Slides

NOVA Lite® Adrenal (Primate)*

NOVA Lite® ANA KSL (Mouse Kidney/Stomach/Liver)

NOVA Lite® ANCA (Ethanol Fixed) Classic Formulation

NOVA Lite® ANCA (Ethanol Fixed) New Formulation

NOVA Lite® ANCA (Formalin Fixed)

NOVA Lite® Cerebellum (Primate)*

NOVA Lite® dsDNA (Crithidia luciliae)

NOVA Lite® GBM (Primate Kidney)*

NOVA Lite® HEp-2 ANA

NOVA Lite® ICA (Primate Pancreas) *

NOVA Lite® Monkey Cerebellum/Cerebrum & Mouse Stomach*

NOVA Lite® Monkey Esophagus

NOVA Lite® Monkey Ovary, Testis, Adrenal *

NOVA Lite® Ovary (Primate)*

NOVA Lite® Rat Kidney/Stomach/Liver*

NOVA Lite® (IFA)

NOVA Lite® DAPI dsDNA Crithidia Luciliae Kit

 


 

		

Запитване