БългарскиEnglish

Verify now

Verify Now е първата бърза и точна система за измерване на индивидуалния отговор към P2Y12 инхибитори и към Аспирин. Това е лесен, но прецизен инструмент за подпомагане на репенията за лечение, което позволява на експерти да оценят реактивността на тромбоцитите като рутинен компонент на грижите за милиони пациенти, получаващи антитромбоцитни средства.

 

Премиства :

  • Тестването може да се извърши в рамките на 2-5 минути
  • Използва проби от цяла кръв, затворени тръби без пипетиране или подхотовка на проби
  • Извършване на калибрацията преди всеки тест позволява максимално точни резултати
  • Няма нужда от поддръжка
  • Възможност да бъде поставен в много отделения, заради малкия си размер

Запитване