БългарскиEnglish

Имунофлуорисцентен количествен анализатор GETEIN 1100, производител: Getein Biotech, Inc.

Брошура Getein 1100

Каталог Getein 1100

  • Обем на пробата само 90 – 100μl.
  • Време за отчитане до 10 минути.
  • Метод – ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ.
  • За работа с апарата не се налага специфично обучение.
  • Бързият тест пристига с готови дозировки дилуент за необходимото разреждане на всяка проба
  • Автоматична калибрация: Тестовете са предварително калибрирани, като информацията затова се подава на апарата с малка електронна карта.

Запитване