БългарскиEnglish

Имунофлуорисцентен количествен анализатор GETEIN 1600, производител: Getein Biotech, Inc.

Брошура GETEIN 1600 EN

Имунофлуоресцентен количествен анализатор Getein1600 е напълно автоматичен настолен диагностичен анализатор. В комбинация с баркодирани, готови за употреба ленти касети, Getein1600 е проектиран да предоставя точни резултати от тестване за минути. Във връзка със специални тестови комплекти за имунофлуоресценция, инструментът автоматизира откриването и количественото определяне на маркери за сърдечно-съдови заболявания, бъбречни заболявания, възпаление, фертилитет, захарен диабет, костен метаболизъм, тумор и щитовидна жлеза в биологична проба.

Характеристики:

 • Лесна работа
 • Напълно автоматично откриване
 • Наблюдение в реално време на проби и консумативи
 • Визуализиран интерфейс за реагент
 • Интелектуализирана софтуерна система
 • Система Android
 • Удобен за потребителя интерфейс

Разнообразни тестови режими:

 • STAT -LIS/HIS свързаност
 • WIFI/4G предаване на данни
 • Мрежов принтер
 • Висока производителност -48 проби на цикъл
 • Непрекъснато зареждане на различни тестови елементи
 • До 150 теста/час
 • Точни и надеждни резултати от теста
 • Напълно автоматична система за добавяне на проби
 • Накрайници за еднократна употреба с филтърни елементи, които избягват кръстосано замърсяване
 • Автоматично калибриране, разреждане и зареждане на пробата
 • Напълно автоматичен контрол на качеството
 • Проследяемост на резултатите
 • Автоматично сканиране на баркод на останалите артикули
 • Автоматично разпознаване на реагенти
 • Лесно за стандартизирано управление
 • Напълно автоматично зареждане и откриване на проби
 • Отговаря на изискванията на стандартите за клинична лаборатория

Запитване