БългарскиEnglish

Високочувствителен Бърз Тест за Антигени на COVID-19

Coronavirus Rapid Test Cassette SARS-CoV-2 Ag Antigen Assay Kit

Производител фирма WATMIND, одобрена и налична в списъка на Европейския съюз и Министерството на здравеопазването.

  • Бърз тест за коронавирусен антиген при назофаренгиален и орофаренгеален секрет;
  • Всяка опаковка съдържа всичко необходимо за извършване на тестовете;
  • Всеки тест разполага с отделен дилуент;
  • Налични сертификати за качество и CE марка.

Принцип:

Тестът за антиген на коронавирус (SARS-Cov-2) (тампон) е с имунохроматографски мембранен анализ, който използва силно чувствителни моноклонални антитела към коронавирус.
Тестът се състои от следните три части, а именно – подложка за проби, подложка за реагент и реакционна мембрана. Цялата лента е фиксирана в пластмасово устройство. Реактивната мембрана съдържа колоидно злато и вградени моноклонални антитела срещу коронавирус, реакционната мембрана съдържа вторичните антитела за короинавирус и поликлоналните антитела срещу миши глобулин, които са предварително вградени върху мембраната.
Когато пробата се добави в прозореца на теста, конюгатите, които се съдържат в подложката на реагента се разтварят и съединяват заедно с пробата. Ако в пробата присъства коронавирус, комплексът, който е образуван между конюгата на анти-коронавирус ще бъде уловен от специфичният анти-коронавирус моноклонален агент, обозначен с в Т в тест касетата.
Независимо дали пробата съдържа вируса или не, тя продължава да се движи към друг реагент (анти-мише IgG антитяло), като по този начин свързва останалите конюгати, проявявайки червена линия в областта С.

Новият Антигенен бърз тест е in vitro диагностичен тест за качествено откриване на нови антигени в назален тампон и назални аспиратни проби, използвайки бързия имунохроматографски метод. Идентификацията е въз основа на моноклоналните антитела, специфични за новия антиген.

Съдържание:

  • Тест касета
  • Стерилизиран назофарингеален/орофарингеален тампон
  • Епруветка
  • Капачка
  • Ампула буфер
  • Инструкции за употреба на български език

За всеки тест има самостоятелен дилуент.

Забележка: Както при всички диагностични тестове, окончателната клинична диагноза не трябва да се основава на резултата от единичен тест, а трябва да се поставя от лекар само след като всички клинични и лабораторни резултати са оценени.

 

Запитване